Śnieżnik, Rudawiec i Kowadło.

/
Ta wyprawa jak mało która nie była wyjątkowo spontaniczna,…