Szczeliniec, Orlica i Jagodna

/
Kolejne szczyty do korony, podążając w kierunku wschodnim…